White Icon

Over ons

ONZE MISSIE

For Stainless Solutions: wij zijn er voor RVS-antwoorden op een veelheid aan technische kwesties.

ONZE VISIE

Technology Unlimited BV: creatief en vakbekwaam. Dit zijn kernwaarden, die bij ons centraal staan. Samen met innovatief, flexibel, betrokken en verantwoordelijk vormen ze de toegevoegde waarde van ons bedrijf. Wij willen een optimale kwaliteit bieden. Hierbij zijn een gestructureerde organisatie en tevreden werknemers essentieel. Aan de basis hiervan staat een goede vastlegging van processen.

Tevreden medewerkers zijn van groot belang voor een organisatie waarin van werknemers veel zelfstandigheid, creativiteit en vakmanschap gevraagd wordt. Daarom meten we dit regelmatig. Een goede interne communicatie is hierbij ook van groot belang. Zo komt er maandelijks een nieuwsbrief uit en komen we elk kwartaal bijeen voor een personeelsbijeenkomst.

Tevreden klanten, daar doen we het samen voor. Om dit te meten, sluiten we regelmatig projecten af met een klanttevredenheidsonderzoek. Onze strategie is gebaseerd op samenwerking (co-development) met de klant. De insteek is om de specifieke processen van de klant efficiënter te laten verlopen. De belangrijke kerncomponenten van ons binnen dit proces zijn creativiteit en kennis. Uitgangspunt is dat de klant zijn proceskennis kan en wil delen, waardoor er gezamenlijk naar gerichte stainless solutions gezocht kan worden.

LOCATIE VAN ONS PAND

Technology Unlimited BV
Bedrijvenpark Twente Noord 25
7602 KR  ALMELO

Postbus 39
7640 AA WIERDEN

Tel: +31 (0)547 – 286 444