Gistdosering

De snelheid van het rijsproces hangt in grote mate af van de deegvastheid en de gistdosering. Te vast deeg zorgt voor een langere rijstijd. Het doseren van de gist komt erg nauw. Daarom heeft Technology Unlimited hiervoor een klantspecifiek concept ontwikkeld.